Tramvaj broj 5 bez grijanja

Prigovor je djelomično uspješno riješen.

Za: ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o. za trgovinu, usluge i javni prijevoz

Poštovani,
zašto na temperature oko i ispod 0 stupnjeva u promet stavljate tramvaj koji nema grijanje ili je grijanje isključeno ili tako slabo grije da nakon pet stanica promrznete? Zašto se grijanje ne popravili ili uključi? Riječ je o starijem tramvaju broj 5. To nije bilo prvi put i nije bilo riječ o tramvaju koji je tek izašao iz garaže pa se nije stigao ugrijat. Takav tramvaj je vozio cijelu prošlu zimu i zamislite kako je svaki dan se voziti u njemu pola sata.

S poštovanjem,

Ivana

ZET, ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o. za trgovinu, usluge i javni prijevoz

Poštovana,
izražavamo žaljenje zbog neugodne situacije.
Sigurno je kako putovanje ne može biti ugodno ukoliko temperatura u putničkom prostoru nije na optimalnoj razini.
Iako je vozni park većim dijelom obnovljen, prijevozna usluga još uvijek se obavlja i s vozilima starije generacije.
Zatražili smo reakciju nadležne servisne službe koja će dodatno provjeriti sustav za grijanje u tramvajima koji se uobičajeno uključuju na liniju 5.

Ljubazno Vas molimo da prihvatite našu ispriku.

Srdačan pozdrav.

Služba komunikacija i marketinga
Odjel odnosa s javnošću

Podaci koje ste dobrovoljno dali slanjem ovog e-maila na službenu adresu [Email za prigovore ZET] prikupljaju se i obrađuju samo u svrhu odgovora na podneseni zahtjev ili pružanja tražene informacije vezano za pružanje usluge javnog gradskog prijevoza. ZET d.o.o. ne određuje koje podatke korisnik treba dostaviti, ali u svrhu što potpunijeg odgovora i davanja tražene informacije potrebno je, koristeći razumnu procjenu, dati onaj minimalni set podatka kako bi odgovor bio moguć. ZET d.o.o. je ovlašten zatražiti dodatno objašnjenje ili podatak koji je u tu svrhu nužno potreban. Podaci poslani u e-mailu i sam e-mail, trajno se čuvaju samo u svrhu interne evidencije poslanih upita i neće se koristiti ni za jednu drugu svrhu. Sve detalje o postupanjima ZET-a s osobnim podacima korisnika definira Politika zaštite osobnih podataka koja je javno objavljena i dostupna na stranicama www.zet.hr

Zagrebački električni tramvaj d.o.o.
Ozaljska 105, 10110 Zagreb
Tel.: +385 (0)1 365 1555,
faks: +385 (0)1 363 5374
www.zet.hr

Disclaimer:

Ova elektronička poruka je povjerljiva i može sadržavati povlaštene informacije. Ako niste naznačeni primatelj, niste ovlašteni čitati, ispisivati, pohraniti, obrađivati ili priopćavati ovu poruku. Ako ste ovu poruku primili greškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite pošiljatelja i izbrišete ovu poruku, njene privitke i kopije. Zagrebački električni tramvaj d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost s obzirom na bilo koju moguću netočnost bilo kojeg podatka koji je sadržan u ovoj poruci ako takav podatak nije povezan s registriranim predmetom poslovanja Zagrebačkog električnog tramvaja d.o.o. Stajališta izražena u ovoj poruci ne odražavaju nužno službena stajališta Zagrebačkog električnog tramvaja d.o.o.
Hvala!

This e-mail is confidential and may also contain privileged information. If you are not the intended recipient, you are not authorised to read, print, save, process or disclose this message. If you have received this message by mistake, please inform the sender immediately and delete this e-mail, its attachments and any copies. Zagrebački električni tramvaj d.o.o. does not take any responsibility with regards to any possible inaccuracy of any data contained in this e-mail if such data do not relate to the registered operations of Zagrebački električni tramvaj d.o.o. The opinions expressed in this e-mail do not necessarily reflect the official positions of Zagrebački električni tramvaj d.o.o.
Thank you!

prikazati citirane dijelove