Pravne osobe

Found 1259 public authorities in the category ‘Javna uprava i obrana, obvezno socijalno osiguranje’

Drugim imenom GARANCIJSKA AGENCIJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE d.o.o..
0 requests.
Drugim imenom GARA SECUNDUS d.o.o. u stečaju.
0 requests.
Drugim imenom GAZELA d. o. o. u likvidaciji.
0 requests.
Drugim imenom Geodetska tehnička škola.
0 requests.
Drugim imenom GLOBETROTTER D.O.O..
0 requests.
Drugim imenom GRAD BELI MANASTIR MJESNI ODBOR BELI MANASTIR.
0 requests.
Drugim imenom GRAD BELI MANASTIR MJESNI ODBOR BRANJIN VRH.
0 requests.
Drugim imenom GRAD BELI MANASTIR MJESNI ODBOR ŠUMARINA.
0 requests.
Drugim imenom GRAD BELIŠĆE MJESNI ODBOR BELIŠĆE.
0 requests.
Drugim imenom GRAD BENKOVAC MJESNI ODBOR BRUŠKA.
0 requests.
Drugim imenom GRAD BENKOVAC MJESNI ODBOR BUKOVIĆ.
0 requests.
Drugim imenom GRAD BENKOVAC MJESNI ODBOR BULIĆ.
0 requests.
Drugim imenom GRAD BENKOVAC MJESNI ODBOR DONJE BILJANE.
0 requests.
Drugim imenom GRAD BENKOVAC MJESNI ODBOR DONJI KARIN.
0 requests.
Drugim imenom GRAD BENKOVAC MJESNI ODBOR DONJI LEPURI.
0 requests.
Drugim imenom GRAD BENKOVAC MJESNI ODBOR KORLAT.
0 requests.
Drugim imenom GRAD BENKOVAC MJESNI ODBOR KULA ATLAGIĆ.
0 requests.
Drugim imenom GRAD BENKOVAC MJESNI ODBOR LIŠANE TINJSKE.
0 requests.
Drugim imenom GRAD BENKOVAC MJESNI ODBOR LISIČIĆ.
0 requests.
Drugim imenom GRAD BENKOVAC MJESNI ODBOR NADIN.
0 requests.
Drugim imenom GRAD BENKOVAC MJESNI ODBOR PERUŠIĆ BENKOVAČKI.
0 requests.
Drugim imenom MJESNI ODBOR PERUŠIĆ DONJI.
0 requests.
Drugim imenom GRAD BENKOVAC MJESNI ODBOR PODGRAĐE.
0 requests.
Drugim imenom GRAD BENKOVAC MJESNI ODBOR PROVIĆ.
0 requests.
Drugim imenom GRAD BENKOVAC MJESNI ODBOR RAŠTEVIĆ.
0 requests.
Drugim imenom GRAD BENKOVAC MJESNI ODBOR RODALJICE.
0 requests.
Drugim imenom GRAD BENKOVAC MJESNI ODBOR SMILČIĆ.
0 requests.
Drugim imenom GRAD BENKOVAC MJESNI ODBOR ŠOPOT.
0 requests.
Drugim imenom GRAD BENKOVAC MJESNI ODBOR TINJ.
0 requests.
Drugim imenom GRAD BENKOVAC MJESNI ODBOR VUKŠIĆ.
0 requests.
Drugim imenom GRAD BENKOVAC MJESNI ODBOR ZAPUŽANE.
0 requests.
Drugim imenom GRAD BIOGRAD NA MORU II. MJESNI ODBOR ZA PREDIO RUST, METERIZE, TUČE, GRANDA I KUMENAT.
0 requests.
Drugim imenom GRAD BIOGRAD NA MORU I.MJESNI ODBOR ZA PREDIO POLUOTOK I CENTAR.
0 requests.
Drugim imenom GRAD BUJE BUIE.
0 requests.
Drugim imenom GRAD BUJE MJESNI ODBOR MARUŠIĆI.
0 requests.
Drugim imenom GRAD BUZET MJESNI ODBOR BUZET STARI GRAD.
0 requests.
Drugim imenom GRAD BUZET MJESNI ODBOR KRUŠVARI.
0 requests.
Drugim imenom GRAD BUZET MJESNI ODBOR ROČ.
0 requests.
Drugim imenom GRAD BUZET MJESNI ODBOR SOVINJAK.
0 requests.
Drugim imenom GRAD BUZET MJESNI ODBOR ŠTRPED.
0 requests.
Drugim imenom GRAD BUZET MJESNI ODBOR IVAN.
0 requests.
Drugim imenom GRAD BUZET MJESNI ODBOR SVETI MARTIN.
0 requests.
Drugim imenom GRAD BUZET MJESNI ODBOR SVI SVETI.
0 requests.
Drugim imenom GRAD BUZET MJESNI ODBOR VELI I MALI MLUN.
0 requests.
Drugim imenom GRAD BUZET MJESNI ODBOR VRH.
0 requests.
Drugim imenom GRAD ČAZMA MJESNI ODBOR ČAZMA.
0 requests.
Drugim imenom GRAD ČAZMA MJESNI ODBOR CERINA.
0 requests.
Drugim imenom GRAD ČAZMA MJESNI ODBOR DAPCI.
0 requests.
Drugim imenom GRAD ČAZMA MJESNI ODBOR DRAGANEC.
0 requests.
Drugim imenom GRAD ČAZMA MJESNI ODBOR LIPOVČANI.
0 requests.
Drugim imenom GRAD ČAZMA MJESNI ODBOR MIKLOUŠ.
0 requests.
Drugim imenom GRAD ČAZMA MJESNI ODBOR VRTLINSKA.
0 requests.
Drugim imenom GRAD CRES MJESNI ODBOR BELI.
0 requests.
Drugim imenom GRAD CRES MJESNI ODBOR DRAGOZETIĆI.
0 requests.
Drugim imenom GRAD CRES MJESNI ODBOR MARTINŠĆICA.
0 requests.
Drugim imenom GRAD CRES MJESNI ODBOR ORLEC.
0 requests.
Drugim imenom GRAD CRES MJESNI ODBOR VALUN.
0 requests.
Drugim imenom GRAD CRIKVENICA MJESNI ODBOR CRIKVENICA ISTOK.
0 requests.
Drugim imenom GRAD CRIKVENICA MJESNI ODBOR CRIKVENICA ZAPAD.
0 requests.
Drugim imenom GRAD CRIKVENICA MJESNI ODBOR DRAMALJ.
0 requests.
Drugim imenom GRAD CRIKVENICA MJESNI ODBOR JADRANOVO.
0 requests.
Drugim imenom GRAD CRIKVENICA MJESNI ODBOR SELCE.
0 requests.
Drugim imenom GRAD DELNICE MJESNI ODBOR BROD NA KUPI.
0 requests.
Drugim imenom GRAD DELNICE MJESNI ODBOR DELNICE.
0 requests.
Drugim imenom GRAD DONJI MIHOLJAC MJESNI ODBOR DONJI MIHOLJAC.
0 requests.
Drugim imenom GRAD DRNIŠ GRADSKA ČETVRT DRNIŠ II.
0 requests.
Drugim imenom GRAD DRNIŠ MJESNI ODBOR BADANJ.
0 requests.
Drugim imenom GRAD DRNIŠ MJESNI ODBOR BOGATIĆI.
0 requests.
Drugim imenom GRAD DRNIŠ MJESNI ODBOR BRIŠTANI.
0 requests.
Drugim imenom GRAD DRNIŠ MJESNI ODBOR DRINOVCI.
0 requests.
Drugim imenom GRAD DRNIŠ MJESNI ODBOR KADINA GLAVICA.
0 requests.
Drugim imenom GRAD DRNIŠ MJESNI ODBOR KAOČINE.
0 requests.
Drugim imenom GRAD DRNIŠ MJESNI ODBOR KARALIĆI.
0 requests.
Drugim imenom GRAD DRNIŠ MJESNI ODBOR KLJUČ.
0 requests.
Drugim imenom GRAD DRNIŠ MJESNI ODBOR KRIČKE.
0 requests.
Drugim imenom GRAD DRNIŠ MJESNI ODBOR MIOČIĆ.
0 requests.
Drugim imenom GRAD DRNIŠ MJESNI ODBOR PAKOVO SELO.
0 requests.
Drugim imenom GRAD DRNIŠ MJESNI ODBOR PARČIĆ.
0 requests.
Drugim imenom GRAD DRNIŠ MJESNI ODBOR POKROVNIK.
0 requests.
Drugim imenom GRAD DRNIŠ MJESNI ODBOR RADONIĆ.
0 requests.
Drugim imenom GRAD DRNIŠ MJESNI ODBOR SEDRAMIĆ.
0 requests.
Drugim imenom GRAD DRNIŠ MJESNI ODBOR ŠIRITOVCI.
0 requests.
Drugim imenom GRAD DRNIŠ MJESNI ODBOR SIVERIĆ.
0 requests.
Drugim imenom GRAD DRNIŠ MJESNI ODBOR ŠTIKOVO.
0 requests.
Drugim imenom GRAD DRNIŠ MJESNI ODBOR TEPLJUH.
0 requests.
Drugim imenom GRAD DRNIŠ MJESNI ODBOR TRBOUNJE.
0 requests.
Drugim imenom GRAD DRNIŠ MJESNI ODBOR VELUŠIĆ.
0 requests.
Drugim imenom GRAD DRNIŠ MJESNI ODBOR ŽITNIĆ.
0 requests.
Drugim imenom GRAD DUBROVNIK GRADSKI KOTAR GRUŽ.
0 requests.
Drugim imenom GRAD DUBROVNIK GRADSKI KOTAR KOMOLAC.
0 requests.
Drugim imenom GRAD DUBROVNIK GRADSKI KOTAR LAPAD.
0 requests.
Drugim imenom GRAD DUBROVNIK GRADSKI KOTAR MOKOŠICA.
0 requests.
Drugim imenom GRAD DUBROVNIK GRADSKI KOTAR MONTOVJERNA.
0 requests.
Drugim imenom GRAD DUBROVNIK GRADSKI KOTAR PILE KONO.
0 requests.
Drugim imenom GRAD DUBROVNIK GRADSKI KOTAR PLOČE IZA GRADA.
0 requests.
Drugim imenom GRAD DUBROVNIK MJESNI ODBOR BRSEČINE.
0 requests.
Drugim imenom GRAD DUBROVNIK MJESNI ODBOR GROMAČA.
0 requests.
Drugim imenom GRAD DUBROVNIK MJESNI ODBOR KLIŠEVO.
0 requests.
Drugim imenom GRAD DUBROVNIK MJESNI ODBOR KOLOČEP.
0 requests.

Ne možete naći onaj koji želite?

Prikaži samo...

Abeceda

Nacionalna klasifikacija djelatnosti

Vrsta trgovca

Javne usluge koje se pružaju potrošačima

Pravni status tijela javne vlasti

Djelatnost tijela javne vlasti

Ostalo